| หน้าแรก | แจ้งปัญหา-ร้องทุกข์ | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 
     : :


นายสุภี ทองมีค่า
นายก อบต.
หนองแวงโสกพระ

 1. หน้าแรก
 2. ประวัติการจัดตั้ง
 3. ข้อมูลพื้นที่
 4. ผลงานขององค์กร
 5. สถานที่ท่องเที่ยว
 6. โครงการประจำปี
 7. งบประมาณ
 8. จัดซื้อ - จัดจ้าง
 9. OTOP
 10. การลงทุนในพื้นที่

 1. คณะผู้บริหาร
 2. สำนักงานปลัด
 3. ส่วนการคลัง
 4. ส่วนโยธา
 5. ส่วนการศึกษา
 6. สมาชิกสภา อบต.

 1. หมู่1 บ้านหนองแวงโสกพระ
 2. หมู่2 บ้านโนนกอก
 3. หมู่3 บ้านโคกล่าม
 4. หมู่4 บ้านหนองแปน
 5. หมู่5 บ้านหนองขาม
 6. หมู่6 บ้านโนนชาด
 7. หมู่7 บ้านห้วยม่วง
 8. หมู่8 บ้านโนนเพ็ก
 9. หมู่9 บ้านหลักด่าน
 10. หมู่10 บ้านหันน้อย
 11. หมู่11 บ้านโคกกุง
 12. หมู่12 บ้านหนองหญ้าปล้อง
 13. หมู่13 บ้านหนองแวงโคตร
 14. หมู่14 บ้านใหม่สามัคคี

 1. ประมวลภาพกิจกรรม
 2. เกล็ดความรู้
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมาย
 5. แจ้งปัญหา-ร้องทุกข์
 6. Download
 
จำนวนผู้เข้าชม

 
 
 

ข่าว อบต.
27-09-2554: ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
18-07-2554: เพิ่มกระบวนงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
15-02-2554: ประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
03-02-2554: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
24-08-2553: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
18-08-2553: ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
17-08-2553: ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
29-07-2553: ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
29-07-2553: รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
05-07-2553: รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
02-07-2553: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน กรกฎาคม 53
30-06-2553: สัปดาห์ รณงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2553
30-06-2553: ประชาสัมพันธ์การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
30-06-2553: ประชาสัมพันธ์การแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด
28-06-2553: ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2552
25-06-2553: ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
24-06-2553: ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2553
27-04-2553: ประกาศ ประมวลจริธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น
27-04-2553: ประกาศ ประมวลจริธรรมฝ่ายบริหารท้องถิ่น

<<:  < [1] page::2
 
sokpra.com  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | แจ้งปัญหา-ร้องทุกข์ | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา